Ett glas med litet annorlunda egenskaper

Värmeförstärkt glas

Värmeförstärkt glas har tre till fyra gånger högre hållfasthet än floatglas. Värmeförstärkt glas klassas inte som säkerhetsglas, om det inte är laminerat med ytterligare en glasskiva.
När härdat glas går sönder utlöses spänningarna och hela ytan granuleras och faller isär i små bitar, när samma sak sker med värmeförstärkt glas, går glaset sönder i stora bitar och sällan i samma brottstycke.

Att värmeförstärka glas är en mer komplicerad process än att härda, men i vissa glas önskar användaren komma ifrån en eventuell granulering och önskar istället större sjok av glas. Till exempel i glastak, där man inte vill riskera att taket vid skada kommer att hänga ner som en hängmatta. Utan istället bli mer stabilt och behålla nästan samma form vid en skada. Med värmeförstärkt glas är kylprocessen vid härdningen långsammare, vilket betyder att kompressionsstyrkan blir lägre. I slutändan är värmeförstärkt glas ungefär dubbelt så starkt som obehandlat floatglas.

Värmeförstärkt glas specificeras typiskt när ytterligare styrka behövs för att motstå vindtryck, termisk spänning eller båda, och extra styrka eller säkerhetsbrytningsmönster av helhärdat glas är inte nödvändigt. En fördel med värmeförstärkt glas är att glasfragmenten är mer lika floatglasfragmenten och tenderar därför att stanna kvar i öppningen längre än fullständigt härdat glas. Det är viktigt att överväga detta när man väljer ett säkerhetsglas. Om det är viktigt att glaset förblir förankrat i glasrutan bör en annan form av säkerhetsglas, såsom laminerat glas, övervägas.FSG levererar värmeförstärkt glas i tjocklekarna 4-10mm. Läs mer om vilka glastyper vi har på lager under sortiment.

EN 1863–1:2000

Värmeförstärkt laminerat glas

Värmeförstärkt laminerat glas är en sammanslagning mellan laminerat och värmeförstärkt glas. Styrkan i det värmeförstärkta glaset och säkerheten hos laminerat glas är användbara för krävande glaslösningar, såsom balkongräcken, glastrappsteg/golv och glasfasader.

FSG levererar värmeförstärkt lamell i tjocklekarna 8,76mm och uppåt.

EN 14449 – FSG TempLam