Ett glas med litet annorlunda egenskaper

Värmeförstärkt glas har tre till fyra gånger högre hållfasthet än floatglas. Värmeförstärkt glas klassas inte som säkerhetsglas, om det inte är laminerat med ytterligare en glasskiva.
När härdat glas går sönder utlöses spänningarna och hela ytan granuleras och faller isär i små bitar, när samma sak sker med värmeförstärkt glas, går glaset sönder i stora bitar och sällan i samma brottstycke.
Att värmeförstärka glas är en mer komplicerad process än att härda, men i vissa glas önskar användaren komma ifrån en eventuell granulering och önskar istället större sjok av glas. Till exempel i glastak, där man inte vill riskera att taket vid skada kommer att hänga ner som en hängmatta. Utan istället bli mer stabilt och behålla nästan samma form vid en skada.