Forserum Safety Glass – Din glasgrossist av skyddsglas

Forserum Safety Glass AB ett kreativt och säkert val. Vi tillhandahåller säkerhetsglas för exempelvis balkonger, duschkabiner, dörrar, garderober samt till möbler och mellanväggar.

Vid val av skyddsglas finns det två val: härdat eller laminerat glas. Båda kvalificeras som ”personsäkra” vilket innebär att de överensstämmer med gällande säkerhetsglasstandarder, så att de kan användas där människor kommer i kontakt med glas. Men härdat glas och laminerat glas har olika egenskaper och olika fördelar. Läs mer om våra olika produkter.

HÄRDAT SÄKERHETSGLAS

Härdat säkerhetsglas har fem-sex gånger högre hållfasthet än floatglas. Genom termiska processer skapas spänningsförhållanden mellan yta och kärna som ökar glasets tålighet. Förspänt glas är en mer precis benämning på härdat säkerhetsglas.
Vid belastning motverkas dragspänningarna av ytans permanenta tryckspänningar. Om härdat säkerhetsglas brister utlöses spänningarna och hela ytan granuleras och faller isär i små bitar vilket ger en ökad säkerhet.

FSG AB har en konvektionshärd som härdar och värmeförstärker planglas. Den maximala storleken ugnen kan härda är 2800 x 6000 mm. och minsta storleken är 200 x 300 mm. och i tjocklekar mellan 4 och 19 mm. Härden följer klassificeringen EN 12 150 för härdade glas och EN 1863-1:2000 för värmeförstärkta glas. Vi härdar även energiglas.

Laminerat säkerhetsglas

Behovet av större och större glasskivor inom bygg- och inredningsbranschen ökar, ur säkerhets- och hållfasthetssynpunkt krävs allt oftare laminerat säkerhetsglas. Forserum Safety Glass kan erbjuda upp till 6000 x 2600 millimeter stora lamellglas från vår lamineringslinje.
Lamellglas eller laminerat säkerhetsglas består av två eller flera glasskivor med folie mellan glasen. Folien gör konstruktionen seg och svår att ta sig genom och håller samman glaset om det går sönder. Tjockare glas och tjockare folie ökar ljuddämpningen samt gör det svårare att forcera. Lamellglas med fler än två glasskivor och fler än ett folieskikt benämns som multilamell.
Lamellglas kan bestå av olika sorters glas. Vi har många olika sorters lamellglas som lagervara. Laminerat säkerhetsglas kan även kombineras med färger, bilder och fotografier som trycks på folien.

FSG AB har en lamineringslinje med en av Norra Europas största autoklav, i den kan vi laminera upp till 6000 x 2600 millimeter stora glasskivor. Satsningen på en egen lamineringslinje ger säkrare leveranstider vid kundunika lamellglasprodukter.

Härdad lamell, har det härdade glasets styrka, samtidigt som det håller ihop när det går sönder.

PERSONSKYDD

FSG Temp

är vårt härdade glas – ett hållfast och starkt glas med fem till sex gånger högre hållfastighet än ett vanligt floatglas. Om ett härdat glas går sönder granulerar det till små bitar som minimerar risken för skärskador. Härdat glas lämpar sig därför väl i produkter och konstruktioner där starka och personsäkra glas krävs.

FSG Lam

FSG Lam är vårt laminerade glas – två glas eller fler med folier emellan, som gör att glaset inte faller i bitar utan ger ett fortsatt skydd vid bräckage. Laminerat glas passar utmärkt i exempelvis kontorsväggar eller räckeslösningar.

BULLERSKYDD

FSG Silence

FSG Silence är ett lamellglas som används för att skapa tysta miljöer. Tjockleken på glaset, tillsammans med folien, avgör ljudreduktion och i vilka sammanhang glaset är lämpligt. Ljudamell används exempelvis i kontorsmiljöer, däribland konferesrum.

SAKSKYDD

FSG Shield

FSG Shield ger i kombination två till sex glas, med folier emellan, en hög säkerhet som gör det lämpligt som inbrotsskydd. Olika kombinationer ger olika
skyddsnivåer och väljs utifrån önskat resultat. Vanliga användningsområden är till exempel skyltfönster hos en guldsmed, glas på anstalter, men de kan även skydda kulturskatter på ett museum.

BRANDSKYDD

FSG Fire

FSG Fire kan, istället för folie, tillverkas med en silikatmassa mellan glasen. Det ger ett lamellglas med värmeisolerande egenskaper. Precis som för sakskydd finns olika skyddsklasser. Vald skyddsklass beror på hur länge glaset ska stå emot värme, rök och eld.

SPECIALBESTÄLLNINGAR

Specialglas

Vår specialavdelning arbetar med kundunika bearbetningar oftast i mindre volymer. Konst i glas eller andra utsmyckningar i färg, det kan vara till exempel fotografier eller andra konstuttryck eller mönster.

Personalens långa erfarenhet och gedigna kompetens inom glasbearbetning gör att en växande andel av våra kunder använder oss som rådgivare och bollplank, såväl när det gäller produktutveckling som egenskaper och användningsområden för olika typer av glas.