PRODUKTER

Forserum Safety Glass AB ett kreativt och säkert val. Vi tillhandahåller säkerhetsglas för badrum, duschkabiner och kök såväl som till dörrar, garderober samt till möbler och mellanväggar.

Säkerhetsglas/ bearbetat glas från FSG används även för inredningsändamål till exempel för att glasa in balkonger och altaner. Vi levererar även säkerhetsglas till exempelvis bullerskydd, väderskydd, ishockeysargar, solfångare och solpaneler.

PERSONSKYDD

FSG Temp

är vårt härdade glas – ett hållfast och starkt glas med fem till sex gånger högre hållfastighet än ett vanligt floatglas. Om ett härdat glas går sönder granulerar det till små bitar som minimerar risken för skärskador. Härdat glas lämpar sig därför väl i produkter och konstruktioner där starka och personsäkra glas krävs.

 

FSG Lam

FSG Lam är vårt laminerade glas – två glas eller fler med folier emellan, som gör att glaset inte faller i bitar utan ger ett fortsatt skydd vid bräckage. Laminerat glas passar utmärkt i exempelvis kontorsväggar eller räckeslösningar.

BULLERSKYDD

FSG Silence

FSG Silence är ett lamellglas som används för att skapa tysta miljöer. Tjockleken på glaset, tillsammans med folien, avgör ljudreduktion och i vilka sammanhang glaset är lämpligt. Ljudamell används exempelvis i kontorsmiljöer, däribland konferesrum.

FSG Shield

FSG Shield ger i kombination två till sex glas, med folier emellan, en hög säkerhet som gör det lämpligt som inbrotsskydd. Olika kombinationer ger olika
skyddsnivåer och väljs utifrån önskat resultat. Vanliga användningsområden är till exempel skyltfönster hos en guldsmed, glas på anstalter, men de kan även skydda kulturskatter på ett museum.

BRANDSKYDD

FSG Fire

FSG Fire kan, istället för folie, tillverkas med en silikatmassa mellan glasen. Det ger ett lamellglas med värmeisolerande egenskaper. Precis som för sakskydd finns olika skyddsklasser. Vald skyddsklass beror på hur länge glaset ska stå emot värme, rök och eld.

SPECIALBESTÄLLNINGAR

Specialglas

Vår specialavdelning arbetar med kundunika bearbetningar oftast i mindre volymer. Konst i glas eller andra utsmyckningar i färg, det kan vara till exempel fotografier eller andra konstuttryck eller mönster.

Personalens långa erfarenhet och gedigna kompetens inom glasbearbetning gör att en växande andel av våra kunder använder oss som rådgivare och bollplank, såväl när det gäller produktutveckling som egenskaper och användningsområden för olika typer av glas.