Privacy glass

Privacy glass är ett laminerat glas som ofta används i kontorsmiljö där du vill kunna ha möjligheten att antingen ha öppenhet, ljus och volym genom en klar kontorsvägg, eller skärma av vid särskilda tillfällen. Privacy glass kan även ersätta avskärmningsgardiner i miljöer där renlighet är viktigt. I ett skyltfönster kan man tänka sig ha normal insyn dagtid och dimma ner Privacyglasen på kvällen och projicera reklam på dem istället. Privacy glass är ett glas med inlaminerad LCD-film som gör att man kan tona det från opalfärgat till klart glas. Glaset har opalfärg i normalläge men blir klart/genomsiktligt när du tillsätter elström. FSG levererar både transformatorer och strömbrytare/fjärrkontroller men lämnar även offert på elinstallationen från certifierat elföretag.