Mottagning hantering o lagring av bygglas 09-01-01 (bilaga 1)