Härdat glas – ett hållfast och tåligt glas

Härdat säkerhetsglas har fem-sex gånger högre hållfasthet än floatglas. Genom termiska processer skapas spänningsförhållanden mellan yta och kärna som ökar glasets tålighet. Förspänt glas är en mer precis benämning på härdat säkerhetsglas.
Vid belastning motverkas dragspänningarna av ytans permanenta tryckspänningar. Om härdat glas brister utlöses spänningarna och hela ytan granuleras och faller isär i små bitar vilket ger en ökad säkerhet.

Härdat lamellglas

Vi kan leverera härdad lamell tillverkad i egen regi. Läs mer om härdat lamellglas.

Härdugn med stor kapacitet

Forserum Safety Glass har en konvektionshärd som härdar och värmeförstärker planglas. Den maximala storleken ugnen kan härda är 2800 x 6000 mm. och minsta storleken är 200 x 300 mm. och i tjocklekar mellan 4 och 19 mm. Härden följer klassificeringen EN 12 150 för härdade glas och EN 1863-1:2000 för värmeförstärkta säkerhetsglas. Vi härdar även energiglas.