Härdat glas – ett hållfast och tåligt glas

Under härdningsprocessen upphettas glasen i en härdugn. Glaset värms då till temperaturer över 600°C. Det heta glaset kyls sedan snabbt av under en period av mellan 3 och 10 sekunder. Som ett resultat kommer ytorna att krympa och dragspänningar utvecklas. De redan stelnade ytorna av glaset tvingar den inre zonen att utveckla kompenserande tryckspänningar. Kompressiva ytspänningar förbättrar glasets hållfasthet på samma sätt som de gör i andra material.

Efter processen har det härdade glaset ett större motstånd mot termiska spänningar och termisk chock och har förbättrad böj- och draghållfasthet. Det är nu ca 4 till 5 gånger starkare, och är därför mer resistent mot brott. Om det går sönder granulerar det härdade glaset till små bitar som är mindre benägna att skada än de stora skärvor ett ohärdat glas bryts till.

FSG levererar härdat glas i tjocklekarna 4-15mm. Läs mer om vilka glastyper vi har på lager under sortiment.

EN 12150–2 FSG Temp

Härdat lamellglas

Forserum Safety Glass AB kan leverera härdad lamell tillverkad i egen regi.

Härdat laminerat glas är en sammanslagning mellan laminerat och härdat glas. Styrkan i härdat glas och säkerheten hos laminerat glas är användbara för krävande glaslösningar, såsom balkongräcken, glastrappsteg/golv och glasfasader. Härdad lamell, har det härdade glasets styrka, samtidigt som det håller ihop när det går sönder. Härdat lamellglas kan bestå av olika sorters glas. Vi har många olika sorters glas på lager. Laminerat säkerhetsglas kan även kombineras med färger, bilder och fotografier som trycks på folien.

FSG levererar härdat laminerat glas i tjocklek 8,76mm och uppåt.

EN 14449 – FSG TempLam

Härdugn med stor kapacitet

Forserum Safety Glass har en konvektionshärd som härdar och värmeförstärker planglas. Den maximala storleken ugnen kan härda är 2800 x 6000 mm. och minsta storleken är 200 x 300 mm. och i tjocklekar mellan 4 och 19 mm. Härden följer klassificeringen EN 12 150 för härdade glas och EN 1863–1:2000 för värmeförstärkta säkerhetsglas. Vi härdar även energiglas. Genom termiska processer skapas spänningsförhållanden mellan yta och kärna som ökar glasets tålighet. Förspänt glas är en mer precis benämning på härdat säkerhetsglas. Vid belastning motverkas dragspänningarna av ytans permanenta tryckspänningar. Om härdat säkerhetsglas brister utlöses spänningarna och hela ytan granuleras och faller isär i små bitar vilket ger en ökad säkerhet.