Hållbarhet – Forserum Safety Glass AB

Ett hållbart företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas

Forserum Safety Glass AB bedriver verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv kring hållbar utveckling. Det innebär att vi inkluderar de tre perspektiven socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Arbetet har strukturerats i ett ledningssystem som omfattar ”Helheten Hållbarhet” och specifikt ISO 14001:2015 samt ISO 26000:2010. Vi jobbar dagligen med att nå våra hållbarhetsmål som ledningen har fastställt för Forserum Safety Glass AB.

Forserum Safety Glass bedriver en verksamhet med uthålligt god lönsamhet som skapar trygghet för kunder, leverantörer och medarbetare.

Detta gör vi för att vi ska nå våra hållbarhetsmål

Vi ska leverera i enlighet med krav från kund och vi strävar efter att göra rätt från början. För att lyckas med detta styr vi arbetet genom ett strukturerat och systematiskt arbete där vi planerar, genomför, följer upp och vidareutvecklar vår verksamhet.

Forserum Safety Glass ska säkerställa att tillämpliga hållbarhetsaspekter beaktas vid all produktutveckling.

Att minska vår klimatpåverkan står högt på agendan. Vi kan inte ensamma stoppa klimatförändringarna men vi kan dra vårt strå till stacken.

Vi vill förse våra kunder med säkerhetsglas som är tillverkats och transporterats med högsta möjliga hänsyn till miljö och klimat.

Vi jobbar hårt med minimera och återvinna vårt spillmaterial från verksamheten.  Vi skall sträva efter att anpassa verksamheten så att de restprodukter och avfall som uppstår kan återföras i kretsloppet och kan komma till förnyad användning.

Forserum Safety Glass arbetar kontinuerligt för att minska den egna energiförbrukningen. Vi mäter och följer upp vår energiförbrukning regelbundet och systematiskt.

Vi jobbar med det sociala ansvarstagandet då vi anser att våra medarbetare är det viktigaste vi har. Det är dem som är proffsen i vår verksamhet och med deras kunskap och erfarenhet hittar vi hela tiden nya och hållbara utvecklingsprocesser.

För att nå våra hållbarhetsmål skall vi genom fortlöpande information och utbildningar till samtliga anställda skapa engagemang och delaktighet.