PUBLIKATIONER

Publikationer för att ge vägledning vid användande av glas.

För val och montering av glas hänvisar vi till MTK:s riktlinjer.

Glassäkra miljöer – bostäder
Glassäkra miljöer – Skolor
Glassäkra miljöer – publika lokaler

Allmän information om CE-märkning

Förkortningen CE står för ”Communité Européen”. CE-märkning visar att en produkt överensstämmer med en europeisk teknisk standard som kallas för harmonised Europeisk Norm (hEN).
Märket är avsett som en signal till ansvariga myndigheter och verksamheter, dels för att visa att olika krav/direktiv är uppfyllda och dels för att visa att föreskriven kontroll av konstruktion och tillverkning har följts. Kraven gäller hälsa, miljö och säkerhet.

Olika myndigheter utövar tillsyn för att se till att de olika kraven/direktiven följs. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten får den bära CE-märket och säljas i hela EU/EES-området utan ytterligare godkännanden, anpassningar eller omprovningar. Standarderna införs för att ta bort tekniska handelshinder för byggprodukter i Europa.

Specifik information om vår CE-märkning:

Forserum Safety Glass har anlitat en tredjepart – Notified Body – för att certifiera sin produktion av säkerhetsglas. Det är ett företag som granskar och certifierar produkter i Europa. Allt arbete inom FSG AB har dokumenterats; från inköp, ordrar till leveranser och även maskinskötsel samt reklamationer. Företaget gör kontroll av teknisk dokumentation, kontroll av fabrik och tillverkning, typprovning, fortlöpande övervakning och utvärdering samt godkännande av tillverkningskontroll i fabriken.

FSG AB har i dagsläget alla sina produkter CE-märkta, men arbete pågår för att certifiera fler produkter för att kunna utöka sitt produktsortiment. CE-märkta produkter för närvarande:

EN 12150 Emaljerat
EN 12150 Float
EN 12150-2 CE Mark FSG Temp
EN 14449. FSG Lam/ FSG TempLam

Härdat säkerhetsglas

 

 

 

 

 

 

Glastyp

Ljudreduktion (Rw)

Säkerhetsklass

Skyddsklass

Min-mått

Maxmått

Vikt/m2

Härdat 4mm

30dB

1(C)3

NPD

250 x 350

2150 x 3650

10 kg

Härdat 5mm

30dB

1(C)2

NPD

250 x 350

2440 x 4000

12,5kg

Härdat 6mm

31dB

1(C)2

NPD

250 x 350

2440 x 4000

15kg

Härdat 8mm

32dB

1(C)1

NPD

250 x 350

2800 x 6000

20kg

Härdat 10mm

33dB

1(C)1

NPD

250 x 350

2800 x 6000

25kg

Härdat 12mm

34dB

1(C)1

NPD

250 x 350

2800 x 6000

30kg

Härdat 15mm

34dB

1(C)1

NPD

250 x 350

2800 x 6000

37,5kg

*Avvikelser kan
förekomma

Laminerat
säkerhetsglas

Glastyp

Ljudreduktion
(Rw)

Säkerhetsklass

Skyddsklass

Min-mått

Maxmått

Vikt/m2

Lamell 33.1

32dB

2(B)2

NPD

150 x 150

3000 x 4470

15 kg

Lamell 33.2

32dB

1(B)1

P2A

150 x 150

3000 x 4470

15kg

Lamell 44.1

33dB

2(B)2

NPD

150 x 150

3000 x 4470

20kg

Lamell 44.2

33dB

1(B)1

P2A

150 x 150

3000 x 4470

20kg

Lamell 55.1

34dB

1(B)1

NPD

150 x 150

3000 x 4470

25kg

Lamell 66.1

36dB

1(B)1

P1A

150 x 150

3000 x 4470

30kg

*Avvikelser kan förekomma

Laminerat
ljudreducerande glas

Glastyp

Ljudreduktion
(Rw)

Säkerhetsklass

Skyddsklass

Min-mått

Maxmått

Vikt/m2

Ljudlamell 44.1

38dB

2(B)2

P1A

150 x 150

3000 x 4470

20kg

Ljudlamell 55.1

39dB

1(B)1

P1A

150 x 150

3000 x 4470

25kg

Ljudlamell 66.1

40dB

1(B)1

P1A

150 x 150

3000 x 4470

30kg

Ljudlamell 88.2

42dB

1(B)1

NPD

150 x 150

3000 x 4470

40kg

Ljudlamell 1010.2

43dB

1(B)1

NPD

500 x 600

2600 x 6000

50kg

Ljudlamell 1212.4

45dB

1(B)1

NPD

500 x 600

2600 x 4470

60kg

*Avvikelser kan
förekomma

Laminerat skyddsglas

Glastyp

Ljudreduktion (Rw)

Säkerhetsklass

Skyddsklass

Min-mått

Maxmått

Vikt/m2

FSG Lamell P3A –
9,1mm

NPD

1(B)1

P3A

500 x 600

2250 x 3650

20kg

FSG Lamell P4A –
9,5mm

NPD

1(B)1

P4A

500 x 600

2250 x 3650

20kg

FSG Lamell P5A –
10,2mm

NPD

1(B)1

P5A

500 x 600

2250 x 3650

20kg

FSG Lamell P6B –
15mm

NPD

1(B)1

P6B

500 x 600

2500 x 6000

33kg

FSG Lamell P8B –
23mm

NPD

1(B)1

P8B

500 x 600

2250 x 3650

45kg

*Avvikelser kan
förekomma

Brandskyddsglas

Glastyp

Ljudreduktion
(Rw)

Säkerhetsklass

Brandklass

Min-mått

Maxmått

Vikt/m2

Pyrostop 30-10 – 15mm

38dB

2(B)2

E30/EW30/EI30

150 x 150

1400×2500

35kg

Pyrostop 60-101 – 23mm

41dB

1(B)1

E60/EW60/EI60

200 x 300

1500×3000

54kg

*Avvikelser kan
förekomma
Vad innebär de
olika brandklassningarna
E = Täthet I = Isolering W = Värmestrålning

Prestandadeklarationer

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Dessutom gäller det även i Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och i Turkiet. Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

I fältet nedan beställer ni prestandadeklarationer, DOP (Declaration Of Performance) ifrån Forserum Safety Glass AB. Informationen ni behöver uppge finns på glasetiketten, (se kopia nedan med gula markeringar).

Har ni frågor angående våra CE-märkta produkter eller våra prestandadeklarationer, skicka ett mejl till dop@fsglass.se, så kontaktar vi er.

Beställning av prestandadeklaration (DOP)

  Upprepa tecken: captcha

  FSG – INFORMATIONSBLAD

  Företagspresentation och produktblad

  Här finner du informations- och produktblad i pdf-format för nedladdning, önskar du tryckt material kontakta oss eller lägg en beställning här via e-post.

  Förädlat planglas – Informationsfolder

  FSG – TEKNISK INFORMATION

  Forserum Safety Glass AB´s produktionsanläggning är högt automatiserad med såväl industrirobotar som moderna bearbetningsmaskiner. Vi använder också till stor del en ny beläggningsteknik för färg som möjliggör mycket snabbare färgbeläggning och som samtidigt bidrar till högre kvalitet på våra produkter.

  Ständig utveckling

  Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och våra arbetsmetoder. Maskinparken upprustas och utökas vid behov.

  Härdat glas

  Maximal storlek 2800×6000 millimeter. Minsta storlek 200×300 millimeter. Vi härdar även energiglas. Vi levererar härdat glas i alla tjocklekar mellan 4 och 19 millimeter. Forserum Safety Glass har möjlighet att producera CE-märkt glas enligt härdstandard EN 12150 samt värmeförstärkt glas i klassificeringen EN 1863-1:2000.

  Lamellglas/laminerat glas eller pvb-glas

  Vi kan skära upp till 4600 x 3210 millimeter stora lamellglas. Minsta formatet på laminerat glas är 150 x 150 millimeter. FSG har många olika lamellglas som lagervara.

  Härdat lamellglas

  Vi kan producera härdat lamellglas i en mängd olika utföranden. Med eller utan screentryck med många olika kombinationer av glastyper. Självklart kan vi producera formskuret härdat lamellglas med hål, utskärning och med önskad kantslipning.

  Speciallamellglas

  Speciallamellglas kan bestå av två eller flera olika glas med flera olika folier. Vi har ett 40-tal olika glastyper på lager och flera olika sorters lamineringsfolie som opalfolie, ljudreducerande folie, färgad folie med olika färger som vi laminerar in mellan glasen. Glasen kan även screentryckas innan laminering. Det finns även möjlighet att ta fram specialfolie med fotografiskt screentryck. Vi kan laminera upp till 6000 x 2600 millimeter stora glasskivor.

  Bearbetningar

  • Slipning: dragen kant, gradkant – V- och C-kant med och utan polering
  • Formslipning , utskärningar och hål, även slipade och polerade hål och urtag
  • Screentryckt glas: heltäckande färgskikt eller tryckt mönster enligt önskemål
  • Valsning av färg där heltäckande färgbeläggning önskas
  • Vi erbjuder blästrat glas, syraetsat glas, och folierat glas, det vill säga dekal som fästes på glaset
  • Till laminerade glas kan man även använda screentryckt eller digitalprintad pvb-folie mellan glasen

  Kontakta våra säljare för mer information.

  FSG – AVVIKELSEHANTERING

  Om leveransen avviker från det normala…

  Det händer inte ofta, vilket vi är tacksamma för, men när det blir en transportskada eller en reklamationsfråga har vi rutiner för att hantera avvikelserna så snabbt och smidigt som möjligt. Vänligen dokumentera skadan med bilder samt fyll i dokumentet nedan och skicka till oss eller maila till: order@www.fsglass.se

  Välj det dokument som passar din skada, välj dokumentet Reklamation om det är något fel på glaset som troligen uppstått vid tillverkning, eller välj dokumentet Transportskada, om skadan troligen skett under transport.

  Skriver du ut underlaget och fyller i analogt använd pdf:en, om du däremot önskar fylla i digitalt använd Word-mallen.

  Transportskada

  Används för utskrift och ifyllnad analogt.
  Används för digital ifyllnad.

  Reklamation

  Används för utskrift och ifyllnad analogt.
  Används för digital ifyllnad.

  LEVERANS

  Säkra transporter

  En viktig del av försäljning och kundhantering är våra transporter; vi vill ha trygga, snabba och säkra transporter.
  En stor del av företagets distribution sker med egna turbilar. 2 turbilar utgår från Forserum och kör i södra och mellersta delen av Sverige.
  Vi har flertalet fasta rutter varje vecka men har även möjlighet att anpassa vissa rutter efter behov.
  För att minimera miljöbelastningen har våra lastbilar motorer av euroklass 6.

  Forserum Safety Glass AB har även ett transportavtal med Sandahls Logistik AB . Transportbolaget har kunskap av att köra ömtåligt gods och chaufförerna har erfarenhet av att hantera glasgods. För Sandahls är hållbarhet lika viktigt som för oss.

  Sandahls är vårt förstahandsval, men vi använder även andra transportföretag efter våra kunders önskemål.

  Packning och emballage

  Glaset förpackas väl och säkras på en pall vid transport. Vi använder oss av papper, kartong, lucite eller korktassar mellan glasen när vi packar, träram som ytterskydd och plastband runt glas och pall.

  Returfrakt stålpall

  Forserum Safety Glass AB har egna stålpallar, i flera storlekar, som används vid transport av glas. För att returfrakten med pallar ska fungera har vi ett retursystem, som innebär att kunden har ett uppdrag att returnera pallarna. För att returfrakten skall fungera krävs det att pallarna är tomma och lätt åtkomliga för en chaufför med stor lastbil. Kunden debiteras vid leverans och vid retur av pallen återbetalas summan.
  Denna hantering gäller endast kunder som använder sig av FSG´s fraktavtal och frakter inom Sverige i annat fall debiteras fraktkostnad om FSG ombeds administrera returfrakt.

  Så här fungerar det:

  Kunden kontaktar Forserum Safety Glass AB via e-post: retur@fsglass.se och uppger följande:

  • Adressen där stålpall ska hämtas
  • Antalet stålpall och dess ID-nummer (4-siffrig streckkod)
  • Typ av stålpall, L-pall, A-pall eller stor A-pall
  • Telefonnummer till aviseringsperson

  Stålpallen hämtas sedan inom 5 arbetsdagar efter bokning för leverans till FSG AB. Kunden har 60 dagar på sig att returnera pallarna för att få dem krediterade.