Distribution

En stor del av företagets distrubition sker med egna turbilar. 2 turbilar utgår från Forserum och kör i södra och mellersta  delen av Sverige.

Vi har flertalet fasta rutter varje vecka men har även möjlighet att anpassa vissa rutter efter behov. Vi jobbar på att utöka vår distribution med fler bilar och rutter.

 

För att minimera miljöbelastningen har våra lastbilar motorer av euroklass 6.