brandglas

Brandglas – Glas som skydd

Brandglas ger skydd mot flammor, rökgaser och stora temperaturökningar. Brandglas används för att förhindra brandspridning i byggnader.

Glasen består av olika skikt, ju fler skikt desto längre tid tar det för branden att tränga igenom och temperaturhöjningen på andra sidan glaset fördröjs.

Brandglas kan bestå av 3 upp till 9 glasskikt med olika kombinationer av specialgelé eller energiupptagande specialfolier mellan glasen. Brandsäkerheten ökar proportionellt med antalet skikt. Det finns tre normgivande klasser av brandglas E, EW och EI.

Estetiska och funktionella krav

För att höja glasets estetiska värde kan brandglas förses med ornamentglas som yttersta skikt på båda sidor, det går även att använda sandblästrat eller etsat glas. Man kan också bygga in färgad folie i brandglaset både som komplement till ornamentglaset eller som självständig komponent. Brandglas kan också byggas i kombination med ytterligare funktionsglas som härdat glas, solskyddsglas, energiglas med flera.

Bullerskydd på köpet

Utöver brandskyddet som man uppnår genom behandling av glasen, får man på köpet en bullerdämpande effekt.