Allmän information om CE-märkning

Förkortningen CE står för ”Communité Européen”. CE-märkning visar att en produkt överensstämmer med en europeisk teknisk standard som kallas för harmonised Europeisk Norm (hEN).
Märket är avsett som en signal till ansvariga myndigheter och verksamheter, dels för att visa att olika krav/direktiv är uppfyllda och dels för att visa att föreskriven kontroll av konstruktion och tillverkning har följts. Kraven gäller hälsa, miljö och säkerhet.

Olika myndigheter utövar tillsyn för att se till att de olika kraven/direktiven följs. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten får den bära CE-märket och säljas i hela EU/EES-området utan ytterligare godkännanden, anpassningar eller omprovningar. Standarderna införs för att ta bort tekniska handelshinder för byggprodukter i Europa.

Specifik information om vår CE-märkning:

Forserum Safety Glass har anlitat Kiwa Nordic för att certifiera sin produktion av säkerhetsglas. Det är ett företag som granskar och certifierar produkter i Europa. Allt arbete inom FSG AB har dokumenterats; från inköp, ordrar till leveranser och även maskinskötsel samt reklamationer. Kiwa gör kontroll av teknisk dokumentation, kontroll av fabrik och tillverkning, typprovning, fortlöpande övervakning och utvärdering samt godkännande av tillverkningskontroll i fabriken.

FSG AB har i dagsläget alla sina produkter CE-märkta, men arbete pågår för att certifiera fler produkter för att kunna utöka sitt produktsortiment. CE-märkta produkter för närvarande:

EN 12150 Emaljerat
EN 12150 Float
EN 12150-2 CE Mark FSG Temp
EN 14449. FSG Lam/ FSG TempLam

Prestandadeklarationer

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Dessutom gäller det även i Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och i Turkiet. Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

I fältet nedan beställer ni prestandadeklarationer, DOP (Declaration Of Performance) ifrån Forserum Safety Glass AB. Informationen ni behöver uppge finns på glasetiketten, (se kopia nedan med gula markeringar).

Har ni frågor angående våra CE-märkta produkter eller våra prestandadeklarationer, skicka ett mejl till dop@fsglass.se, så kontaktar vi er.

Beställning av prestandadeklaration (DOP)

Upprepa tecken: captcha

FSG – INFORMATIONSBLAD

Företagspresentation och produktblad

Här finner du informations- och produktblad i pdf-format för nedladdning, önskar du tryckt material kontakta oss eller lägg en beställning här via e-post.

Förädlat planglas – Informationsfolder

FSG – TEKNISK INFORMATION

Forserum Safety Glass AB´s produktionsanläggning är högt automatiserad med såväl industrirobotar som moderna bearbetningsmaskiner. Vi använder också till stor del en ny beläggningsteknik för färg som möjliggör mycket snabbare färgbeläggning och som samtidigt bidrar till högre kvalitet på våra produkter.

Ständig utveckling

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och våra arbetsmetoder. Maskinparken upprustas och utökas vid behov.
Våran senaste investering är en slipmaskin som kommer installeras under Maj månad 2016.

Härdat glas

Maximal storlek 2800×6000 millimeter. Minsta storlek 200×300 millimeter. Vi härdar även energiglas. Vi levererar härdat glas i alla tjocklekar mellan 4 och 19 millimeter. Forserum Safety Glass har möjlighet att producera CE-märkt glas enligt härdstandard EN 12150 samt värmeförstärkt glas i klassificeringen EN 1863-1:2000.

Lamellglas/laminerat glas eller pvb-glas

Vi kan skära upp till 4600 x 3210 millimeter stora lamellglas. Minsta formatet på laminerat glas är 150 x 150 millimeter. FSG har många olika lamellglas som lagervara.

Härdat lamellglas

Vi kan producera härdat lamellglas i en mängd olika utföranden. Med eller utan screentryck med många olika kombinationer av glastyper. Självklart kan vi producera formskuret härdat lamellglas med hål, utskärning och med önskad kantslipning.

Speciallamellglas

Speciallamellglas kan bestå av två eller flera olika glas med flera olika folier. Vi har ett 40-tal olika glastyper på lager och flera olika sorters lamineringsfolie som opalfolie, ljudreducerande folie, färgad folie med olika färger som vi laminerar in mellan glasen. Glasen kan även screentryckas innan laminering. Det finns även möjlighet att ta fram specialfolie med fotografiskt screentryck. Vi kan laminera upp till 6000 x 2600 millimeter stora glasskivor.

Bearbetningar

  • Slipning: dragen kant, gradkant – V- och C-kant med och utan polering
  • Formslipning , utskärningar och hål, även slipade och polerade hål och urtag
  • Screentryckt glas: heltäckande färgskikt eller tryckt mönster enligt önskemål
  • Valsning av färg där heltäckande färgbeläggning önskas
  • Vi erbjuder blästrat glas, syraetsat glas, och folierat glas, det vill säga dekal som fästes på glaset
  • Till laminerade glas kan man även använda screentryckt eller digitalprintad pvb-folie mellan glasen

Kontakta våra säljare för mer information.

FSG – AVVIKELSEHANTERING

Om leveransen avviker från det normala…

Det händer inte ofta, vilket vi är tacksamma för, men när det blir en transportskada eller en reklamationsfråga har vi rutiner för att hantera avvikelserna så snabbt och smidigt som möjligt. Vänligen dokumentera skadan med bilder samt fyll i dokumentet nedan och skicka till oss eller maila till: order@fsglass.se

Välj det dokument som passar din skada, välj dokumentet Reklamation om det är något fel på glaset som troligen uppstått vid tillverkning, eller välj dokumentet Transportskada, om skadan troligen skett under transport.

Skriver du ut underlaget och fyller i analogt använd pdf:en, om du däremot önskar fylla i digitalt använd Word-mallen.

Transportskada

Används för utskrift och ifyllnad analogt.
Används för digital ifyllnad.

Reklamation

Används för utskrift och ifyllnad analogt.
Används för digital ifyllnad.

LEVERANS

Säkra transporter

En viktig del av försäljning och kundhantering är våra transporter; vi vill ha trygga, snabba och säkra transporter. Forserum Safety Glass AB har ett transportavtal med Höglands Logistik AB, HL (extern länk). Transportbolaget har kunskap av att köra ömtåligt gods och chaufförerna har erfarenhet av att hantera glasgods. Så ser du en lastbil med vår logotyp på sidan kan du räkna med att det finns ett och annat glas i lasten!

Höglands Logistik är vårt förstahandsval, men vi använder även andra transportföretag efter våra kunders önskemål.

Packning och emballage

Glaset förpackas väl och säkras på en pall vid transport. Vi använder oss av papper, kartong, lucite eller korktassar mellan glasen när vi packar, träram som ytterskydd och plastband runt glas och pall.

Returfrakt stålpall

Forserum Safety Glass AB har egna stålpallar, i flera storlekar, som används vid transport av glas. För att returfrakten med pallar ska fungera har vi ett retursystem, som innebär att kunden har ett uppdrag att returnera pallarna. För att returfrakten skall fungera krävs det att pallarna är tomma och lätt åtkomliga för en chaufför med stor lastbil. Kunden debiteras vid leverans och vid retur av pallen återbetalas summan.
Denna hantering gäller endast kunder som använder sig av FSG´s fraktavtal och frakter inom Sverige i annat fall debiteras fraktkostnad om FSG ombeds administrera returfrakt.

Så här fungerar det:

Kunden kontaktar Forserum Safety Glass AB via e-post: retur@fsglass.se och uppger följande:

  • Adressen där stålpall ska hämtas
  • Antalet stålpall och dess ID-nummer (4-siffrig streckkod)
  • Typ av stålpall, L-pall, A-pall eller stor A-pall
  • Telefonnummer till aviseringsperson

Stålpallen hämtas sedan inom 5 arbetsdagar efter bokning för leverans till FSG AB. Kunden har 60 dagar på sig att returnera pallarna för att få dem krediterade.